Сертификат swedex

От 2015 г. фирма UAB „Scandinavian Language School“ е официален изпитен център за Swedex, който разполага със сертифицирани изпитващи.
Изпитът за Swedex се състои от говорене, слушане, писане и граматика. Имате възможност да се явите на изпити за ниво А1, А2, В1, В2. Сертификат Swedex се издава след издържан изпит.

Денис Илиев – Ръководител „Обучения“
Tel.No.: +359 887 073288
Email: bulgaria@slsunited.com