КАРИЕРА ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В СКАНДИНАВИЯ

Кариера за медицински сестри в Скандинавия

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ

Кариера за медицински сестри в Скандинавия

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ

Кариера за медицински сестри в Скандинавия

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ

Кариера за медицински сестри в Скандинавия

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ

Кариера за медицински сестри в Скандинавия

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ИНТЕРВЮ

КАРИЕРА ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В СКАНДИНАВИЯ

За да подготвим общопрактикуващи медицински сестри, организираме обучение, което включва специализирани курсове по нужния език (шведски или норвежки) и професионално обучение за работа в Скандинавия. По време на езиковите курсове подготвяме всички необходими документи, а на научилите езика осигуряваме работни места в шведски болници, домове за медицински грижи или медицинско обслужване в домове по проекти в Норвегия.

Норвегия и Швеция са държави, които са много напреднали в сферата на здравеопазването. Застаряването на обществото се сочи като един от най-острите проблеми, поради което се обръща особено голямо внимание на правилната грижа и здравеопазването за възрастните хора. Сестрински медицински услуги се предоставят не само в болниците и в домовете за медицински грижи, но и по домовете на пациентите, като същите се финансират с държавни средства. Поради тези причини в скандинавските страни се усеща постоянен дефицит на общопрактикуващи медицински сестри, който ежегодно нараства.

Нашите клиенти в Скандинавия – дружествата Continuum AB (в Швеция) и SEIE AS и клон на BoHjemme AS (в Норвегия) – за над десет години дейност са наели успешно повече от 1200 медицински сестри от Литва, Латвия, Унгария, Словакия и Испания. На служителите на тези фирми – медицинския персонал – се предоставя възможност да се усъвършенстват професионално, да придобият нов опит и да се радват на скандинавско заплащане.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ЕКИПА ОТ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
В СКАНДИНАВИЯ!

УДОБЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА / ОТПУСКА

УДОБЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА / ОТПУСКА

АТРАКТИВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

АТРАКТИВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОКРИВАМЕ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ

ПОКРИВАМЕ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ

ПОКРИВАМЕ НАСТАНЯВАНЕТО

ПОКРИВАМЕ НАСТАНЯВАНЕТО

СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ

СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ОТЗИВИ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ