Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. UAB „Scandinavian Language School“ (toliau  – SLS), į.k. 302922115, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą ir tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

2. Ši politika parengta vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, siekiant supažindinti Jus su:
2.1. Jūsų teisėmis;
2.2. asmens duomenų tvarkymo tikslais;
2.3. asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonėmis;
2.4. kita su asmens duomenų tvarkymu susijusia informacija.

3. Šioje politikoje naudojamos sąvokos:
3.1. „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
3.2. „Tvarkymas“ – tai bet kokia operacija, atliekama su asmens duomenimis (duomenų rinkimas, saugojimas, rūšiavimas, perdavimas ir kt).
3.3. “Tretysis asmuo“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, tačiau kuriam šiame dokumente nurodytais tikslais perduodami asmens duomenys (SLS klientai).
3.4. “Sutikimas” – bet koks laisva valia duotas (žodinis, rašytinis, atliktais veiksmais aiškiai išreikštas sutikimas) tvarkyti asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4. Asmens duomenys tvarkomi šiais su SLS vykdoma veikla ir Jūsų poreikiais susijusiais tikslais:
4.1. informacijos pateikimas apie organizuojamus kalbos kursus, jų kainas bei laikotarpius;
4.2. periodiškas informacijos pateikimas apie turimus darbo pasiūlymus bei galimybes dirbti pas SLS klientus;
4.3. darbo paieškos/ pasiūlos paslaugos teikimas (anketų vertinimas, CV kūrimas ir perdavimas trečiajai šaliai darbo paieškos tikslais);
4.4. atitikimo siūlomai/ieškomai darbo vietai vertinimas.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis, šaltiniai

5. SLS turi teisę tvarkyti tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte SLS, t.y.:
5.1. Jūsų kontaktiniai duomenys;
5.2. Jūsų vardas ir pavardė;
5.3. Jūsų užsienio kalbų gebėjimai bei įgūdžiai;
5.4. Jūsų profesinė patirtis ir rekomendacijos;
5.5. Jūsų darbiniai poreikiai ar pageidavimai;
5.6. kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte/davėte sutikimą tvarkyti SLS, pildydamas CV duomenis ar kita forma.

Asmens duomenų perdavimas

6. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, Jūsų asmens duomenis SLS perduoda savo partneriams ar įmonėms, kurioms teikia darbuotojų atrankos paslaugas. Tokios įmonės Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal SLS nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal bendradarbiavimo sutartis reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą.

7. SLS turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis: UAB Continuum filialui (į.k. 304291912) ir šio filialo steigėjui – Continuum AS, Orange Helse Hjemmetjenester AS filialui (į.k. 304548068) ir šio filialo steigėjui Hjemmetjenester AS, ir kitiems SLS klientams.

Asmens duomenų saugojimas bei atsargumo priemonės

8. Visada siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

9. SLS imasi techninių ir organizacinių priemonių, jog Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra susijęs su SLS paslaugų teikimo laikotarpiu ar galimybe teikti tokias paslaugas ateityje. Jūsų sutikimo atšaukimas nutraukia asmens duomenų tvarkymo procedūras. SLS įsipareigoja kiekvienais metais peržiūrėti asmens duomenų tvarkymo procedūras.

Jūsų teisės

11. Jūs turite teisę susipažinti su SLS tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

12. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

13. Teisė atšaukti savo sutikimą. Duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

14. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktinais.

15.Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

16. Informuojame, kad SLS gali atsisakyti taisyti asmens duomenis ar nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant teisėtiems interesams. Bet kuriuo atveju apie sprendimus Jūs būsite informuotas raštu. Jeigu būsite nepatenkintas gautu atsakymu Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Slapukai

17. Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
fr Facebook slapukas, renkantis informaciją apie neprisijungusius vartotojus Įėjimo į puslapį metu 3 mėn. Unikalus identifikatorius
__tawkuuid Tawk.to slapukas, naudojamas saugoti susirašinėjimo informacijai Įėjimo į puslapį metu 6 mėn. Unikalus identifikatorius
TawkConnectionTime Tawk.to slapukas, naudojamas saugoti susirašinėjimo informacijai Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
TawkCookie Tawk.to slapukas, naudojamas saugoti susirašinėjimo informacijai Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
Tawk_[šešioliktainis skaičius] Tawk.to slapukas, naudojamas saugoti susirašinėjimo informacijai Įėjimo į puslapį metu 6 mėn. Unikalus identifikatorius
_geo_ip Vartotojo lokacijos nustatymas pagal IP adresą. Informacija naudojama parinkti tinkamą informaciją Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Lokacijos informacija
_icl_current_language Naudojamas išsaugoti parinktą kalbą Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Kalbos kodas
__cfduid CloudFlare slapukas yra naudojamas atskiriems klientams identifikuoti už bendro IP adreso ir taikyti saugumo nustatymus pagal kliento reikalavimus. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Unikalus identifikatorius.
catAccCookies Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti. Įėjimo į puslapį metu 60 dienų Unikalus identifikatorius.
_icl_visitor_lang_js Saugoma vartotojo kalba Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Kalbos kodas
wpml_browser_redirect_test Skirtas patikrinti ar įjungti slapukai Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Dvejetainis skaičius
wpml_referer_url Saugoma paskutinė prašyta nuoroda Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Nuoroda
„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Įėjimo į puslapį metu 1 min. Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 dieną Unikalus identifikatorius

 

Kontaktiniai duomenys

18. Jeigu Jums kilo klausimų prašome kreiptis į mūsų asmens duomenų apsaugos pareigūną:
El. paštu: info@slsunited.com
Tel.: +370 610 26843