Privātuma politika

Vispārējie nosacījumi

1. UAB „Scandinavian Language School” (turpmāk – SLS), uzņēmuma kods 302922115, ir Jūsu personas datu pārzinis, kas apņemas aizsargāt Jūsu privātumu un apstrādāt personas datus, ievērojot likumīguma, godprātības un pārredzamības principus.

2. Šī politika sagatavota saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību, lai iepazīstinātu Jūs ar:
2.1. Jūsu tiesībām;
2.2. personas datu apstrādes mērķiem;
2.3. personas datu aizsardzības īstenošanas pasākumiem;
2.4. citu informāciju, kas saistīta ar personas datu apstrādi.

3. Šajā politikā izmantotie jēdzieni:
3.1. „Personas dati“ ir jebkāda informācija par fizisko personu, kura ir identificēta vai identificējama.
3.2. „Apstrāde” ir jebkāda operācija, ko veic ar personas datiem (datu vākšana, glabāšana, organizēšana, nodošana u. c.).
3.3. „Trešā persona” ir fiziskā vai juridiskā persona, kas nav datu pārzinis vai apstrādātājs, taču kurai personas dati tiek nodoti šajā dokumentā norādītajiem mērķiem (SLS klienti).
3.4. „Piekrišana” – jebkāda brīvi dota piekrišana (mutiskā, rakstiskā, ar veiktajām darbībām skaidri izpausta piekrišana) personas datu apstrādei.

Personas datu apstrādes mērķi

4. Personas dati tiek apstrādāti ar SLS veicamo darbību un Jūsu vajadzībām saistītajiem mērķiem:
4.1. informācijas sniegšana par organizējamiem valodas kursiem, to cenām un laika periodiem;
4.2. periodiskā informācijas sniegšana par esošajiem darba piedāvājumiem un iespējām strādāt pie SLS klientiem;
4.3. darba meklēšanas / piedāvājumu pakalpojuma sniegšana (anketu vērtēšana, CV sagatavošana un nodošana trešajai pusei darba meklēšanas mērķiem);
4.4. atbilstības piedāvājamai/meklējamai darba vietai vērtēšana.

Apstrādājamo personas datu apjoms, avoti

5. SLS ir tiesības apstrādāt tos personas datus, kurus Jūs sniedzat SLS, t. i.:
5.1. Jūsu kontaktdati:
5.2. Jūsu vārds un uzvārds;
5.3. Jūsu svešvalodu prasmes un iemaņas;
5.4. Jūsu profesionālā pieredze un rekomendācijas;
5.5. Jūsu darba vajadzības vai vēlmes;
5.6. citi personas dati, kurus Jūs sniedzat/devāt piekrišanu SLS apstrādei, aizpildot CV datus vai citā formā.

Personas datu nodošana

6. Lai izpildītu saistības attiecībā pret Jums, SLS nodod Jūsu personas datus saviem partneriem vai uzņēmumiem, kuriem tā sniedz personāla atlases pakalpojumus. Tādi uzņēmumi Jūsu personas datus var apstrādāt tikai saskaņā ar SLS norādījumiem un nekad nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Turklāt, gan pēc likumiem, gan pēc sadarbības līgumiem tiek prasīts, ka šie uzņēmumi nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

7. SLS ir tiesības nodot Jūsu personas datus: UAB Continuum filiālei (uzņēmuma kods 304291912) un šīs filiāles dibinātājai – Continuum AS, Orange Helse Hjemmetjenester AS filiālei (uzņēmuma kods 304548068) un šīs filiāles dibinātājai Hjemmetjenester AS, un citiem SLS klientiem.

Personas datu uzglabāšana un piesardzības pasākumi

8. Vienmēr tiecamies, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti ES un EEZ valstīs. Jūsu personas dati netiek nedz nodoti, nedz apstrādāti valstīs, kuras nav ES un EEZ valstis.

9. SLS veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu personas datu aizsargāšanai.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati

10. Personas datu uzglabāšanas laiks ir saistīts ar SLS pakalpojumu sniegšanas periodu vai iespēju sniegt tādus pakalpojumus nākotnē. Jūsu piekrišanas atsaukšana izbeidz personas datu apstrādes procedūras. SLS uzņemas katru gadu pārskatīt personas datu apstrādes procedūras.

Jūsu tiesības

11. Jums ir tiesības iepazīties ar SLS apstrādājamiem Jūsu personas datiem. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

12. Tiesības pieprasīt personas datu labošanu. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

13. Tiesības atsaukt savu piekrišanu. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

14. Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

15. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

16. Informējam, ka SLS var atteikties labot personas datus vai izbeigt Jūsu personas datu apstrādi, pastāvot likumīgajām interesēm. Jebkurā gadījumā par lēmumiem Jūs tiksiet informēts rakstiski. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības vērsties pie Valsts datu aizsardzības inspekcijas.

17. Sīkdatne sastāv no informācijas, ko tīmekļa serveris sūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kura tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija vēlāk tiek nosūtīta atpakaļ uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa mājaslapu no attiecīgā tīmekļa servera. Ar tās palīdzību tīmekļa serveris var identificēt un sekot tīmekļa pārlūkprogrammai. Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu šīs tīmekļa vietnes lietošanu. Google Analytics ģenerē statistisko un cita veida informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, izmantojot sīkdatnes, kuras tiek glabātas lietotāju datoros. Ar mūsu tīmekļa vietni saistītā ģenerējamā informācija tiek izmantota pārskatu veidošanai par šīs mājaslapas lietošanu. Šo informāciju glabās Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: http://www.google.com/privacypolicy.html. Sīkdatnes jums var sūtīt arī maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai personas, kuras mēs reklamējam. Mūsu tīmekļa vietnē mēs publicējam ar Google Adsense interesēm saistīto reklamēšanu. Reklāmu atlasi Google veic tādā veidā, lai tās atspoguļotu jūsu intereses. Lai noteiktu Jūsu intereses, Google sekos Jūsu uzvedībai tīmeklī, izmantojot sīkdatnes. Jūs varat izskatīt, dzēst vai pievienot interešu kategorijas, kas tiks saistītas ar Jūsu pārlūkprogrammu, izmantojot Google kompānijas Ads Preference Manager, kuru var atrast http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs varat atteikties no Adsense partneru tīmekļa sīkdatnes šeit: http://www.google.com/ads/preferences/. Taču šajā atteikšanās mehānismā tiek izmantota sīkdatne un, ja Jūs izdzēsīsiet no sava datora sīkdatnes, Jūsu atteikšanās netiks saglabāta. Lai nodrošinātu, ka atteikšanās tiktu saglabāta attiecībā uz konkrētu pārlūkprogrammu, Jums ir jālieto Google pārlūkprogrammas spraudnis, kuru var atrast šeit: http://www.google.com/ads/preferences/plugin. Vairākums pārlūkprogrammu ļauj Jums nepieņemt nekādas sīkdatnes, tomēr dažas pārlūkprogrammas ļauj Jums nepieņemt tikai trešo pušu sīkdatnes. Piemēram, Internet Explorer pārlūkprogrammā Jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm izvēloties Tools> Internet Options > Privacy un izvēloties „Block all cookies“ (to var aktivizēt pakustinot pārslēdzēju). Jāņem vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs iespēju lietot daudzas tīmekļa vietnes, ieskaitot arī šo.

Dati par izmantojamām sīkdatnēm

Sīkdatnes nosaukums Apraksts Izveidošanas brīdis Derīguma termiņš Izmantojamie dati
PHPSESSID Sīkdatne tiek izmantota lietotāja sesijas uzturēšanai. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Unikālais identifikators
fr Facebook sīkdatne, kas vāc informāciju par lietotājiem, kas nav pieslēgušies Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 3 mēneši Unikālais identifikators
__tawkuuid Tawk.to sīkdatne, kas tiek izmantota sarakstes informācijas uzglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 6 mēneši Unikālais identifikators
TawkConnectionTime Tawk.to sīkdatne, kas tiek izmantota sarakstes informācijas uzglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Unikālais identifikators
TawkCookie Tawk.to sīkdatne, kas tiek izmantota sarakstes informācijas uzglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Unikālais identifikators
Tawk_[heksadecimālais skaitlis] Tawk.to sīkdatne, kas tiek izmantota sarakstes informācijas uzglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 6 mēneši Unikālais identifikators
_geo_ip Lietotāja vietas noteikšana pēc IP adreses. Informācija tiek lietota derīgas informācijas atlasei Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Vietas noteikšanas informācija
_icl_current_language Tiek izmantota izvēlētas valodas saglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 diena Valodas kods
__cfduid CloudFlare sīkdatne tiek izmantota individuālo klientu identifikācijai zem koplietotas IP adreses un drošības iestatījumu piemērošanai pēc klienta prasībām. Sīkdatne neglabā nekādu personas informāciju. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 diena Unikālais identifikators.
catAccCookies Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par lietotāja izskatīto sīkdatņu brīdinājumu. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 60 dienas Unikālais identifikators.
_icl_visitor_lang_js Lietotāja valodas saglabāšanai Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 diena Valodas kods
wpml_browser_redirect_test Pārbauda, vai ieslēgtas sīkdatnes Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai Binārais skaitlis
wpml_referer_url Saglabā pēdējo pieprasīto norādi Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 diena Norāde
„Google Tag Manager” un „Google Analytics” sīkdatnes:
_ga Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē un tiek izmantota statistiskās informācijas saglabāšanai. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 2 gadi Unikālais identifikators
_gat Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē un tiek izmantota unikālo lietotāju identificēšanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID). Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 min. Unikālais identifikators
_gid Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē un tiek izmantota statistiskās informācijas saglabāšanai. Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā 1 diena Unikālais identifikators

 

Kontaktdati

18. Ja Jums radušies jautājumi, sazinieties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu:
E-pasts: info@slsunited.com
Tālr.: +370 610 26843