fbpx

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Skandynawska Szkoła Językowa sp. z.o.o (dalej zwana SLS), kod firmy 302922115, jest administratorem danych osobowych i zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami prawa, uczciwości i przezroczystości.

2. Niniejsza polityka opiera się na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w celu zapoznania Was z:
2.1 Waszymi prawami;
2.2 celem przetwarzania danych osobowych;
2.3 środkami wykonawczymi w zakresie ochrony danych osobowych;
2.4 inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Definicje zastosowane w tej polityce to:
3.1 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana.
3.2 „Przetwarzanie” oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych (zbieranie danych, przechowywanie, sortowanie, przesyłanie itp.).
3.3 „Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie jest administratorem ani podmiotem przetwarzającym, ale dla której dane osobowe są przekazywane celach określonych w tym dokumencie (klienci SLS).
3.4 „Zgoda” oznacza każdą zgodę (ustną, pisemną, jasno wyrażoną przez wykonywane działania) na przetwarzanie danych osobowych udzielonych z własnej woli.

Cele przetwarzania danych osobowych

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach związanych z czynnościami wykonywanymi przez SLS i Waszymi potrzebami:
4.1 prezentacja informacji o organizowanych kursach językowych, ich cenach i okresach;
4.2 okresowa prezentacja informacji o dostępnych ofertach pracy i możliwościach współpracy z klientami SLS;
4.3 świadczenie usług w zakresie poszukiwania pracy / propozycji (ocena kwestionariuszy, tworzenie życiorysów i przekazywanie osobom trzecim w celu poszukiwania pracy);
4.4 zgodność oferowanej/poszukiwanej pracy.

Objętość przetwarzanych danych osobowych, źródła

5. SLS ma prawo do przetwarzania danych osobowych przesłanych do SLS, tj.:
5.1 Twoje dane kontaktowe;
5.2 Twoje imię i nazwisko;
5.3 Twoje umiejętności językowe;
5.4 Twoje doświadczenie zawodowe i referencje;
5.5 Twoje potrzeby lub życzenia w zakresie zatrudnienia;
5.6 inne dane osobowe, które przekazałeś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez SLS poprzez wypełnienie informacji CV lub w innej formie.

Przekazywanie danych osobowych

6. W celu wypełnienia Waszych zobowiązań SLS przekazuje Wasze dane osobowe swoim partnerom lub firmom, które świadczą usługi selekcji pracowników. Takie firmy mogą przetwarzać Wasze dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami SLS i nigdy nie mogą ich wykorzystywać w żadnym innym celu. Ponadto, w oparciu o ustawodawstwo i umowy o współpracy, firmy te muszą zapewnić bezpieczeństwo Waszych danych osobowych.

7. SLS ma prawo przekazać Wasze dane osobowe do: oddziału Continuum sp.z.o.o. (kod firmy 304291912) i założyciela tego oddziału – oddziału Continuum AS, Orange Helse Hjemmetjenester AS (kod firmy 304548068) i założyciela tego oddziału, Hjemmetjenester AS i innym klientom SLS.

Przechowywanie danych osobowych i środki ochrony

8. Zawsze staramy się, aby Wasze dane osobowe były przetwarzane w krajach UE i EOG. Wasze dane osobowe nie są przekazywane ani przetwarzane w krajach, które nie są członkami UE i EOG.

9. SLS stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowywane są dane osobowe

10. Okres przechowywania danych osobowych jest związany z okresem świadczenia usługi SLS lub możliwością świadczenia takich usług w przyszłości. Wycofanie zgody kończy procedurę przetwarzania danych osobowych. SLS zobowiązuje się do corocznego przeglądu procedur przetwarzania danych osobowych.

Wasze prawa

11. Jesteście uprawnione do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez SLS. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

12. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

13. Prawo do wycofania zgody. Dane przetwarzane są z Waszą zgodą. Macie prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

14. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

16. Niniejszym informujemy, że SLS może odmówić sprostowania danych osobowych lub zakończyć przetwarzanie danych osobowych w przypadku uzasadnionych interesów. W każdym przypadku zostaniesz poinformowany w formie pisemnej o decyzjach. Jeśli nie jesteście zadowolone z otrzymanej odpowiedzi, macie prawo skontaktować się z Państwowym inspektorem ochrony danych.

Plik cookie

17. Plik cookie zawiera informacje przesyłane do przeglądarki internetowej przez serwer sieci i przechowywane przez przeglądarkę. Informacje te są następnie wysyłane z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z tego serwera. Pozwala to serwerowi sieciowemu zidentyfikować i śledzić przeglądarkę internetową. Używamy Google Analytics do analizy korzystania z tej strony internetowej. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookie przechowywanych na komputerach użytkowników. Wygenerowane informacje związane z naszą stroną internetową są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z tej strony internetowej. Informacje te będą przechowywane przez Google. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Nasi reklamodawcy lub dostawcy usług płatniczych mogą również wysyłać Ci pliki cookie. Na naszej stronie publikujemy reklamy oparte na zainteresowaniach Google Adsense. Są wybierane przez Google w celu odzwierciedlenia Twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowania online za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać i dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką za pomocą menedżera preferencji reklam Google, który można znaleźć pod adresem http://www.google.com/ads/preferences/
Możesz zrezygnować z pliku cookie Adsense Partner Network na stronie http://www.google.com/privacy_ads.html.
Jednak ten mechanizm odmowy wykorzystuje plik cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z komputera, Twoja odmowa nie zostanie zapisana. Musisz użyć wtyczki przeglądarki Google, która znajduje się na stronie http://www.google.com/ads/preferences/plugin, aby mieć pewność, że opcja rezygnacji zostanie zapisana dla określonej przeglądarki. Większość przeglądarek zezwala na nieakceptowanie plików cookie, chociaż niektóre przeglądarki zezwalają wyłącznie na nieakceptowanie plików cookie stron trzecich. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz zrezygnować ze wszystkich plików cookie, klikając Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność i wybierając Blokuj wszystkie pliki cookie (odbywa się to poprzez przesunięcie suwaka). Jednak zablokowanie wszystkich plików cookie negatywnie wpłynie na możliwość dostępu do wielu stron internetowych, w tym tej strony.

Typ Cookies Opis Moment utworzenia Czas przydatności Wykorzystane dane
PHPSESSID Standardowy plik cookie używany do podtrzymywania sesji użytkownika. Podczas dostępu do strony internetowej Do czasu zamknięcia okna strony internetowej Unikalny identyfikator
fr Plik cookie Facebooka, zbierający informacje o użytkownikach offline Podczas dostępu do strony internetowej 3 miesiące Unikalny identyfikator
__tawkuuid Plik cookie Tawk.to służy do przechowywania informacji komunikacyjnych Podczas dostępu do strony internetowej 6 mięsiecy Unikalny identyfikator
TawkConnectionTime Plik cookie Tawk.to służy do przechowywania informacji komunikacyjnych Podczas dostępu do strony internetowej Do czasu zamknięcia okna strony internetowej Unikalny identyfikator
TawkCookie Plik cookie Tawk.to służy do przechowywania informacji komunikacyjnych Podczas dostępu do strony internetowej Do czasu zamknięcia okna strony internetowej Unikalny identyfikator
Tawk_[hexadecimal number] Plik cookie Tawk.to służy do przechowywania informacji komunikacyjnych Podczas dostępu do strony internetowej 6 mięsiecy Unikalny identyfikator
_geo_ip Identyfikacja lokalizacji użytkownika na podstawie adresu IP. Informacje służą do wybierania właściwych informacji Podczas dostępu do strony internetowej Do czasu zamknięcia okna strony internetowej informacja o lokacji
_icl_current_language Służy do zapisywania wybranego języka Podczas dostępu do strony internetowej 1 dzień Kod języka
__cfduid Plik cookie CloudFlare służy do identyfikacji poszczególnych klientów ze wspólnym adresem IP i zastosowania ustawień bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami klienta. Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podczas dostępu do strony internetowej 1 dzień Unikalny identyfikator
catAccCookies Plik cookie służy do przechowywania informacji o alercie dotyczącym przechowywania plików cookie sprawdzonym przez użytkownika. Podczas dostępu do strony internetowej 60 dni Unikalny identyfikator
_icl_visitor_lang_js Przechowuje język użytkownika Podczas dostępu do strony internetowej 1 dzień Kod języka
wpml_browser_redirect_test Przeznaczony do sprawdzenia, czy pliki cookie są włączone Podczas dostępu do strony internetowej Do czasu zamknięcia okna strony internetowej Liczba binarna
wpml_referer_url Przechowuje ostatni żądany link Podczas dostępu do strony internetowej 1 dzień Link
Google Tag Manager i Google Analytics pliki cookie:
_ga Plik cookie gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na stronie internetowej i służy do przechowywania informacji statystycznych. Podczas dostępu do strony internetowej 2 lata Unikalny identyfikator
_gat Plik cookie gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników w witrynie i służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie im unikalnego identyfikatora (ID). Podczas dostępu do strony internetowej 1 minuta Unikalny identyfikator
_gid Plik cookie gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na stronie internetowej i służy do przechowywania informacji statystycznych. Podczas dostępu do strony internetowej 1 dzień Unikalny identyfikator

 

Informacje kontaktowe

18. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:
E-mail: info@slsunited.com
Telefon: +370 610 26843″